Berikut Ini Waktu Dan Daerah Mustajab Untuk Berdoa

Waktu Dan Tempat Mustajab Untuk berdoa. Sering kita melihat bahkan mengalami sendiri pada satu keadaan dimana kita menengadahkan tangan seraya berdoa kepada alloh swt dengan khususk supaya  sanggup terkabulkan. Keadaan tersebut sesungguhnya perbuatan yang biasa kita lakukan ketika sholat. Sebab dalam arti bahasa sholat itu memiliki arti doa.
    Sering kita melihat bahkan mengalami sendiri pada satu keadaan dimana kita menengadahk Berikut Ini Waktu Dan Tempat Mustajab Untuk berdoa
Selain dalam keadaan sholat, kita sering berdoa pada kerikil - waktu atau kawasan tertentu dengan berkeyakinan doa kita akan mustajab (dikabulkan). mengenai hal ini, memang perlu kiranya kita mengetahui kapan dan dimana sebaiknya kita berdoa. Untuk itu disini ada sedikit isu mengenai Waktu Dan Tempat Mustajab Untuk berdoa.
1. Sepertiga Akhir Malam Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu sebetulnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Sesungguhnya Rabb kami yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga simpulan malam, kemudian berfirman ; barangsiapa yang berdoa, maka Aku akan kabulkan, barang siapa yang memohon, niscaya Aku akan perkenankan dan barangsiapa yang meminta ampun, niscaya Aku akan meng-ampuninya. [Shahih Al-Bukhari, kitab Da'awaat serpihan Doa Nisfullail 7/149-150]

2. Tatkala Berbuka Puasa Bagi Orang Yang Berpuasa Dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash Radhiyallahu 'anhu bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pafa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak. [Sunan Ibnu Majah, serpihan Fis Siyam La Turaddu Da'watuhu 1/321 No. 1775 Hakim dalam kitab Mustadrak 1/422. Dishahihkan sanadnya oleh Bushairi dalam Misbahuz Zujaj 2/17].

3. Setiap Selepas Shalat Fardhu Dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya ihwal doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjawab. Di pertengahan malam yang simpulan dan setiap selesai shalat fardhu. [Sunan At-Tirmidzi, serpihan Jamiud Da'awaat 13/30. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi 3/167-168 No. 2782].

4. Pada Saat Perang Berkecamuk Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Ada dua doa yang tidak tertolak atau jarang tertolak ; doa pada ketika adzan dan doa tatkala perang berke-camuk. [Sunan Abu Daud, kitab Jihad 3/21 No. 2540. Sunan Baihaqi, serpihan Shalat Istisqa' 3/360. Hakim dalam Mustadrak 1/189. Dishahihkan Imam Nawawi dalam Al-Adzkaar hal. 341. Dan Al-Albani dalam Ta'liq Alal Misykat 1/212 No. 672].

5. Sesaat Pada Hari Jum'at Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Abul Qasim Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Sesungguhnya pada hari Jum'at ada satu ketika yang tidak bertepatan seorang hamba muslim shalat dan memo hon sesuatu kebaikan kepada Allah melainkan akan diberikan padanya, dia berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut. [Shahih Al-Bukhari, kitab Da'awaat 7/166. Shahih Muslim, kitab Jumuh 3/5-6] Waktu yang sesaat itu tidak sanggup diketahui secara persis dan masing-masing riwayat menyebutkan waktu tersebut secara berbeda-beda, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 11/203. Dan kemungkinan besar waktu tersebut berada pada ketika imam atau khatib naik mimbar hingga selesai shalat Jum'at atau hingga selesai waktu shalat ashar bagi orang yang menunggu shalat maghrib.

6. Pada Waktu Bangun Tidur Pada Malam Hari Bagi Orang Yang Sebelum Tidur Dalam Keadaan Suci dan Berdzikir Kepada Allah Dari 'Amr bin 'Anbasah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kemudian terbangun pada malam hari kemudian memohon se-suatu ihwal urusan dunia atau darul abadi melainkan Allah akan mengabulkannya. [Sunan Ibnu Majah, serpihan Doa 2/352 No. 3924. Dishahihkan oleh Al-Mundziri 1/371 No. 595] Terbangun tanpa sengaja pada malam hari.[An-Nihayah fi Gharibil Hadits 1/190] Yang dimaksud dengan ta'ara minal lail terbangun dari tidur pada malam hari.

7. Doa Diantara Adzan dan Iqamah Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah. [Sunan Abu Daud, kitab Shalat 1/144 No. 521. Sunan At-Tirmidzi, serpihan Jamiud Da'waat 13/87. Sunan Al-Baihaqi, kitab Shalat 1/410. Dishahihkan oleh Al-Albani, kitab Tamamul Minnah hal. 139]

8. Doa Pada Waktu Sujud Dalam Shalat Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa alasannya yaitu ketika itu sangat sempurna untuk dikabul kan. [Shahih Muslim, kitab Shalat serpihan Nahi An Qiratul Qur'an fi Ruku' wa Sujud 2/48] Yang dimaksud yaitu sangat sempurna dan layak untuk dikabulkan doa kamu.

9. Pada Saat Sedang Kehujanan Dari Sahl bin a'ad Radhiyallahu 'anhu sebetulnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Dua doa yang tidak pernah ditolak ; doa pada waktu adzan dan doa pada waktu kehujanan. [Mustadrak Hakim dan dishahihkan oleh Adz-Dzahabi 2/113-114. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' No. 3078]. Imam An-Nawawi berkata bahwa penyebab doa pada waktu kehujanan tidak ditolak atau jarang ditolak dikarenakan pada ketika itu sedang turun rahmat khususnya curahan hujan pertama di awal musim. [Fathul Qadir 3/340].

10. Pada Saat Ajal Tiba Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah mendatangi rumah Abu Salamah (pada hari wafatnya), dan dia mendapat kedua mata Abu Salamah terbuka kemudian dia memejamkannya kemudian bersabda. Sesungguhnya tatkala ruh dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya'. Semua keluarga histeris. Beliau bersabda : 'Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan, alasannya yaitu para malaikat meng- amin-i apa yang kau ucapkan. [Shahih Muslim, kitab Janaiz 3/38]

11. Pada Malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. [Al-Qadr : 3-5] Imam As-Syaukani berkata bahwa kemuliaan Lailatul Qadar mengharuskan doa setiap orang niscaya dikabulkan. [Tuhfatud Dzakirin hal. 56]

12. Doa Pada Hari Arafah Dari 'Amr bin Syu'aib Radhiyallahu 'anhu dari bapaknya dari kakeknya sebetulnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Sebaik-baik doa yaitu pada hari Arafah. [Sunan At-Tirmidzi, serpihan Jamiud Da'waat 13/83. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Ta'liq alal Misykat 2/797 No. 2598] Disalin dari buku Jahalatun nas fid du'a, edisi Indonesia Kesalahan Dalam Berdoa, oleh Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumaih, hal 181 - 189, terbitan Darul Haq, penerjemah Zainal Abidin Lc

Berikut Tempat Mustajab untuk berdoa

Diriwayatkan dari Al Hasan bahwasannya tempat-tempat berdoa yang Istijabah (Maqbul) di Mekkah ada 15 tempat.
1. Di sekitar kawasan Tawaf
2. Di Multazam
3. Di bawah Pancuran/Talang Emas/Hijir Ismail
4. Di dalam Ka'bah
5. Di sekitar sumur Zam Zam
6. Di Sofa
7. Di Marwah
8. Di sepanjang jalur Sa'i
9. Di belakang Makam Ibrahim
10. Di Arafah
11. Di Muzdalifah
12. Di Mina
13. Di sekitar Jumrah Ula
14. Di sekitar Jumrah Wusta
15. Di Sekitar Jumrah Aqobah

Diriwayatkan pula selain Al Hasan bahwasannya berdoa yang mustajab yaitu :
16. Di sekitar Hajar Aswad
17. Di sekitar dinding Ka'bah

Sedangkan Tempat-tempat yang Mustajab di Madinah yaitu :
1. Di Raudah
2. Di Masjid Quba
Sumber : https://www.facebook.com/permalink.php?id=501864436531551&story_fbid=519768844741110.

Berikut Ini Waktu Dan Tempat Mustajab Untuk berdoa

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Berikut Ini Waktu Dan Daerah Mustajab Untuk Berdoa"

Posting Komentar